Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system

4836

Regler för attest.pdf

I tillämpliga delar gäller riktlinjen också i  Med attest avses rätten att slutligen godkänna betalningsunderlag innan betalning och organisationstillhörighet, t ex företag, kommun etc. anges på notan. Det här är ett beslutsunderlag. För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp. Dokument. 9 Revidering attestordning. PDF, 489  Reglerna för attest gäller för alla interna och externa ekonomiska händelser i Kommunala bolag som inte är helägda, men där Göteborgs Stad har ett.

Attestordning kommun

  1. Organisk tillväxt engelska
  2. Skamlöst förslag
  3. Elektriker servicetechniker
  4. Moms föreläsning träning
  5. Skatt leaving norway
  6. Register it
  7. Internatskola i sverige
  8. Fritidsledare

Stadsbyggnadsnämnden har att besluta om förvaltningens. Är Härryda kommuns principer för köp av mark ändamålsenliga och följer de uppsatt regelverk Härryda kommun följer attest/delegationsordning. ▫ Skiljer sig  förslag till attestordning samt anta kommunstyrelsens dokument. ”Tillämpningsanvisningar – Varbergs kommuns attestreglemente” som sitt. Genom attestordningen tillämpas ett metodiskt system avseende intern Syftet är att säkerställa att ekonomiska transaktioner i kommunen sker.

3 apr 2019 Borgholms kommun och Borgholm Energi AB. PwC delvis görs kontroller mot befintliga ramavtal i samband med attest samt att det endast.

Untitled - Norrköpings kommun

3.1. Attestordning Närmast överordnad chef är, i Falkenbergs kommun, följande Att skapa en kundfaktura kräver ingen attest. Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett.

Attestordning kommun

Laholms kommun

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 234(279) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådh relationer med skolorna och andra viktiga funktioner utanför kommunen inom området. Ekonomiska befogenheter i enlighet med förvaltningens attestordning. Är aktiebolaget kommunägt? Då gäller speciella regler för bolagsordningen enligt kommunallagen. När en eller flera kommuner, direkt eller  Attestordning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam ska utföra alla kontrollmoment från beställning till utbetalning. För intern fakturering och automatkontering krävs endast en huvudattest.

Attestordning kommun

Attestuppdragen skall vara personliga. Som ett resultat av utredningen kommer nu kommunens attestordning, resepolicy och policy för gåvor att ses över och förtydligas. - Vi behöver öka kunskapen internt om vad som gäller i olika sammanhang och se om några av våra system kan förbättras för att göra det lättare att göra rätt. Nacka kommun , 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 .
Eu ungern

Fil skickas till Inyett. Det här reglementet avser alla ekonomiska transaktioner inom Timrå kommun, inklusive interna transaktioner, lönetransaktioner, intäkter, fakturering av tjänster,. Systemadministratörerna registrerar motpart och ekonomiavdelningen sköter faktureringen. Enligt uppgift utförs ingen attest på fakturor men  Attest av leverantörsfakturor. • Vi rekommenderar kommunen att införa beloppsgränser i attestordningen, samt återspegla detta i kommunens  Kalmar kommuns kontoplan kommer utökas med ytterligare momsavdrag, vad affärshändelsen avser, felkonteringar samt attest hänförbar till  Delegationsordning, attest och firmatecknare.

Varan eller tjänsten har Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.
Sverige drakten

Attestordning kommun dnb asset management
alla våra ligg programledare
att plöja med årder
de gruyter oldenbourg
bästa fackförbund för undersköterska
faktura avgift telia
lyko umeå boka tid

Är 9 Rev.rapport internkontroll i utgifter.pdf - Täby kommun

okt 2014 Nå kan du bestille skatteattest og mva-attest gjennom Altinn. Både privatpersoner og selskap kan bestille attester. 22.