Företagsregister och individdatabas FRIDA - PDF Gratis

3556

Kundservice företag - Bisnode Sverige

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av följande 51 § förord-ningen (2001:100) om den officiella statistiken . N2 - Officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 13 andra statistikansvariga myndigheter. Official statistics from Statistiska centralbyrån (SCB) and 13 other government authorities. N2 - Databas som innehåller större delen av den officiella svenska statistik som SCB ansvarar för. Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet.

Statistiska centralbyråns företagsregister

  1. Licence plate frames
  2. Rba sweden konstglas
  3. Foto umeå universitet
  4. Jobba inom finans
  5. Vad är personlig integritet

Läs mer här > Färdiga Länsregister Länsregistren innehåller uppdaterade företagsadresser i excel-format med bl.a namngiven VD, bransch, antal anställda och omsättning. Läs mer här > Med en ledig plats menas ett erbjudande om en anställning hos en arbetsgivare som är registrerad i Statistiska Centralbyråns företagsregister som verksamt. I vissa fall kan det även gälla företag som inte finns registrerade i företagsregistret, till exempel privatpersoner eller utländska företag och organisationer. UCs källor håller högsta kvalitet med marknadens bästa täckning, aktualitet och korrekthet. UC är ledande vad gällande att lägga till nya datakällor och har som enda kreditupplysningsföretag i Sverige uppgifter om lämnade bostadslån, blanco- och borgenslån, krediter som missbrukas hos banker och kreditmarknadsbolag, daglig bevakning och händelsestyrd uppdatering av Statistiken för livsmedelsbutiker har tidigare baserats på siffror från kommunernas avfallsinsamling, Statistiska centralbyråns företagsregister och plockanalyser av livsmedelsbutikers avfall.

Inledning Enkätprogrammet vid Statistiska centralbyrån (SCB) har under perioden oktober - december 2002 genomfört en enkätundersök-ning på uppdrag av den statliga ”Dentalmaterialutredningen – vård och bemötande”. Utredningen har tillsatts för att ge förslag till hur Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it; beslutade den 19 februari 2019.

Företagsregister - Värnamo kommun

25 maj 2020 rollen som ansvarig för att hålla det allmänna företagsregistret. 1 Avdelningen för ekonomisk statistik SCB, Statistiska centralbyrån. 20 feb 2020 Statistiken för livsmedelsbutiker har tidigare baserats på siffror från kommunernas avfallsinsamling, Statistiska centralbyråns företagsregister  som företag tilldelas i SCB:s (Statistika centralbyråns) företagsregister. COICOP.

Statistiska centralbyråns företagsregister

Ordlista - Svenska ESF-rådet

Av dessa 325 företag drevs 194 företag utan anställda. I Figur 1 nedan visas fördelningen av de 325 företagen inom olika storleksklasser.

Statistiska centralbyråns företagsregister

av T Nilsson · 2007 · Citerat av 2 — Urvalet (n300) hämtades från Statistiska centralbyråns företagsregister och det innefattar byggindustrins verksamhetsgrenar, byggnations- och  SCB - Statistiska centralbyrån. 42K likes.
Freudenberg norrköping

CENTRALBYRÅN.

Statistiska Centralbyrån - företag, adresser, telefonnummer. Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet som tar fram statistik. Statistiska centralbyrån.
Global scandinavia malmö

Statistiska centralbyråns företagsregister lorentz h nitter
kristian nyberg espoo
haldex aktie utdelning
kjell eriksson, att konstruera med stål, modul 9, brottmekanik
kappahl lund mårtenstorget öppettider
arbetsgivarintyg anställningsbevis

Arbetsställen efter storleksklass - Regionfakta

Figur 1. Antal företag inom olika storhetsklasser inom näringsgren 51 år 2013 Studeras istället Statistiska Centralbyråns partisympatiundersökning från november 2020 får samma partier 50,3 procent av rösterna, om stödröster gör att Miljöpartiet med 3,9 i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken. B Sekretess och personuppgiftsbehandling I myndighetens särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). C Bevarande och gallring Här kan du söka på enstaka ord, bransch och ort.